X

FRS

PRODUCTINFORMATIE / NATUUR REGISTRATIE / FRS

 

FRS

Het Fauna Registratie Systeem (FRS) is hét landelijke registratiesysteem voor faunabeheereenheden, wildbeheereenheden, jagers en overige uitvoerders in het faunabeheer. Nagenoeg alle faunabeheereenheden in Nederland gebruiken ons systeem voor de coördinatie, vergunningverlening, rapportage en monitoring van het faunabeheer.

 

Met het Fauna Registratie Systeem als onderdeel van het Natuur Registratie Systeem voorziet NatuurNetwerk sinds 2005 in een eenvoudig werkbaar digitaal registratiesysteem voor allen die betrokken zijn bij jacht, schadebestrijding en populatiebeheer van fauna in Nederland. In het registratiesysteem worden gegevens verzameld over levende, gedode, dood gevonden en doodgereden in het wild levende dieren.

 

Het Fauna Registratie Systeem is ontwikkeld en gebouwd vanuit het praktisch werkveld van  jagers, wildbeheereenheden en faunabeheereenheden op basis van de Wet. In de Wet natuurbescherming is regelgeving centraal landelijk en decentraal per provincie geregeld en daardoor vaak complex. Het Fauna Registratie Systeem volgt de procedureel juiste werkwijze, waarbij foutieve invoer is geminimaliseerd en gebruikers stap voor stap door het systeem worden geholpen bij het vastleggen van bevindingen en maatregelen. 

 

 

BORGING GEGEVENS EN ONTWIKKELING SYSTEEM

Gebruikers van het Fauna Registratie Systeem zijn unieke gebruikers, wat wil zeggen dat zij maar één keer in het registratiesysteem kunnen voorkomen. Gebruikers krijgen alleen toegang tot het registratiesysteem wanneer zij daartoe gerechtigd zijn op basis van een geldige jachtakte of aanmelding door een wildbeheereenheid of faunabeheereenheid.

 

Het Fauna Registratie Systeem is ingedeeld in gedefinieerde rollen. Gebruikers hebben op basis van verantwoordelijkheden één of meerdere rollen in het registratiesysteem en vanuit die rol toegang tot verzamelde gegevens en of mogelijkheden. Indien dit een rol betreft waarbij de gebruiker toegang heeft tot door derden verzamelde gegevens en/of persoonsgegevens, dan is sprake van een vereiste beveiligde toegang op persoonlijke basis. Alle gegevens in het Fauna Registratie Systeem zijn herleidbaar tot de bron en daardoor uiterst zorgvuldig en betrouwbaar. 

 

De methodiek en systematiek van het Fauna Registratie Systeem is dermate betrouwbaar dat faunabeheereenheden op basis van verleende ontheffingen door bevoegd gezag, via het Fauna Registratie Systeem digitaal machtigingen verlenen en kunnen vertrouwen op de daaraan ontleende rapportages. Maatregelen in het kader van jacht en landelijke of provinciale vrijstelling worden via het registratiesysteem verwerkt op basis van de rapportageverplichtingen zoals deze door de faunabeheereenheid zijn ingesteld.

 

Sinds de start van het Fauna Registratie Systeem in 2005 heeft het systeem grote ontwikkelingen doorgemaakt. Niet alleen zijn wet- en regelgeving aangepast van Jachtwet naar Flora- en faunawet naar Wet natuurbescherming, ook zijn de mogelijkheden in de loop der tijd op veel vlakken uitgebreid. Hierdoor is het aantal gebruikers enorm toegenomen en is het Fauna Registratie Systeem een belangrijk registratiesysteem geworden, waar alle in het faunabeheer actieve personen en verantwoordelijke organisaties in Nederland mee kunnen werken. Het systeem staat ten dienste van jagers en uitvoerders, wildbeheereenheden en faunabeheereenheden. In het systeem kunnen op veilige en betrouwbare wijze gegevens worden geregistreerd. Daarnaast maakt het systeem het mogelijk om op basis van wettelijke vereisten of wensen van individuele gebruikers gegevens kunnen worden uitgewisseld met overige gebruikers van gekoppelde systemen binnen het ketengerichte Natuur Registratie Systeem. Hierdoor is het voor gebruikers niet langer nodig om gegevens in overige systemen in te voeren of separaat bij organisaties aan te leveren. Dit ketengerichte werken dient het gebruiksgemak van onze gebruikers en draagt bij aan de wens tot administratieve lastenverlichting.

 

Dagelijks werken onze specialisten samen met de technische gebruikers groep en licentiehouders van het Fauna Registratie Systeem aan verdere optimalisering van het systeem zodat deze niet alleen naadloos aan blijft sluiten bij actuele regelgeving en wettelijke vereisten voor het gebruik van persoonsgegevens en ingevoerde gegevens, maar ook tegemoet komt aan wensen van gebruikers. NatuurNetwerk waakt over de toegang in het systeem en zorgen er voor dat invoer en gegevensverstrekking in het systeem altijd voldoen aan de wettelijke voorwaarden en vereisten. Daarnaast geven zij invulling aan de helpdesk.

 

Faunabeheereenheden en organisaties kunnen bij de huidige licentiehouders van NatuurNetwerk, verenigt in het Landelijk Overleg Faunagegevens (LOF), een verzoek doen voor het gebruik van het Fauna Registratie Systeem. Op basis van een goedgekeurd verzoek kunnen zij dan bij NatuurNetwerk een aanvraag doen voor een licentie en voorwaarden.


FRS TRAININGEN

Systeem en eenvoudige implementatie van het systeem voor organisaties en gebruikers. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees meer...

FRS MOBIEL

Geaccrediteerd partner Natuurlijk! Opleidingen verzorgt voor NatuurNetwerk trainingen voor het gebruik van het Fauna Registratie Het Fauna Registratie Systeem is ook te gebruiken op mobiele apparaten als smartphones en tablets. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees meer...

 
FRS INFO

Op deze website is aanvullende informatie over het Fauna Registratie Systeem beschikbaar. U kunt deze hier bekijken. Lees meer...

FRS REFERENTIES

Veel organisaties en tienduizenden gebruikers vertrouwen dagelijks op het Fauna Registratie Systeem en onze diensten. Benieuwd naar deze organisaties? Lees meer...