X

SRS

PRODUCTINFORMATIE / NATUUR REGISTRATIE / SRS

 

SRS

Het Faunaschade Registratie Systeem (SRS) is het landelijke registratiesysteem voor het melden van faunaschade door grondgebruikers en particulieren en is onderdeel van het Natuur Registratie Systeem.

Jaarlijks is er sprake van faunaschade in Nederland. Wanneer u als agrariƫr, bedrijf of burger overlast of schade ervaart van fauna kunt u dit melden via het landelijk webportaal faunaschade.nl. dat onderdeel is van het Faunaschade Registratie Systeem. Deze meldingen worden verzameld en doorgeleid naar de faunabeheereenheid in de betreffende provincie. De faunabeheereenheid gebruikt deze informatie ter onderbouwing van het faunabeheer en beleid aan de provincie en kunnen hierdoor beter anticiperen op schade ontwikkelingen. Daarnaast informeert de faunabeheereenheid de betreffende lokale wildbeheereenheid om, indien mogelijk, schade te beperken.

Zowel grondgebruikers zoals boeren en uitvoerders zoals jagers treffen maatregelen om faunaschade te voorkomen. U kunt hierbij denken aan preventieve en uitvoerende maatregelen en is het handig wanneer deze van elkaar weten wat zij doen of gedaan hebben. In ons ketengerichte registratiesysteem is het eenvoudig mogelijk om individuele gebruikers van het Faunaschade Registratie Systeem (SRS) en Fauna Registratie Systeem (FRS) digitaal aan elkaar te koppelen. Vanuit het systeem kunnen zij elkaar uitnodigen en daardoor gezamenlijk het dossier vormgeven, waarbij zij inzage hebben in elkaars inspanningen om faunaschade te voorkomen of te bestrijden.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om een actueel landelijk en provinciaal beeld te verkrijgen van faunaschade ontwikkelingen. De faunabeheereenheden gebruiken deze gegevens om machtigingen te kunnen verstrekken aan uitvoerders of ontheffingen aan te vragen bij de provincies om faunaschade te bestrijden of te voorkomen.

Bedrijfsmatige grondgebruikers die een verzoek tot tegemoetkoming in faunaschade willen aanvragen dienen dit bij het uitvoerend orgaan van de provincies, BIJ12, Faunazaken te doen. Grondgebruikers kunnen hierbij aangeven of zij de uitvoeringsmaatregelen in het SRS digitaal willen ontsluiten zodat deze voor BIJ12, Faunazaken inzichtelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag tegemoetkoming faunaschade.

Meer informatie over faunaschade en schadepreventie kunt u vinden op de websites van BIJ12, Faunazaken en de faunabeheereenheid in uw provincie. Via onderstaande buttons wordt u automatisch doorgelinkt naar deze websites.