X

WRS

PRODUCTINFORMATIE / NATUUR REGISTRATIE / WRS

 

WRS

Het Wild Registratie Systeem (WRS) is het landelijke, digitale portaal dat gekoppeld is aan het Fauna Registratie Systeem (FRS). Uitgangspunt is dat alles maar éénmaal wordt ingevoerd en het Wild Registratie Systeem verder zorgt voor de traceerbaarheid van grofwild door heel Nederland en hiermee te voldoen aan de wettelijke vereisten m.b.t. voedselveiligheid.
In het Fauna Registratie Systeem worden maatregelen m.b.t. in het wild levende dieren, waaronder afschot, vastgelegd op basis van de registratieverplichting op de machtiging die is afgegeven door de faunabeheereenheid. Bij ree, edelhert, damhert, en wild zwijn is het gebruikelijk om een op de machtiging aangegeven uniek wildmerk aan het dier te bevestigen om deze te kunnen vervoeren en buiten eigen consumptie in de voedselketen te kunnen brengen.

Hierbij is het voor gebruikers van het Fauna Registratie Systeem mogelijk om bij de verplichte registratie van het (grofwild-) afschot een bestemming aan te geven. Indien hiervoor als bestemming een deelnemende poelier, horecagelegenheid of wildverzamel-plaats wordt gekozen, dan staat dit stuk ook direct in het inslagregister van die betreffende poelier, horecagelegenheid of wildverzamelplaats.
Vaak zijn gebruikers van het Fauna Registratie Systeem ook opgeleid tot Gekwalificeerd Persoon (GP) en kunnen deze de eerste keuring verrichten en deze digitaal in het systeem verwerken, zonder papieren rompslomp. Dit is nodig want jagers staan aan het begin van de keten van een product dat uiteindelijk wordt gegeten. De jager is dus een primaire levensmiddelenproducent. De voedselveiligheid naar de eindconsument wordt op deze wijze gewaarborgd. Evenals bij andere levensmiddelen kan worden nagegaan waar het wild vandaan komt en is voldaan aan de voorschriften m.b.t. de traceerbaarheid van voedselproducten.

Het Wild Registratie Systeem  voorziet ook in functionaliteit voor digitale verwerking van de verplichteTrichinemonsters Wild Zwijn (VLG), het maken van vrachtbrieven voor handel en of vervoer van karkassen tussen wildverzamelplaatsen en poeliers, het maken van keuringslijsten ten behoeve van de post mortem keuringen NVWA en output in CSV bestanden ten behoeve van de koppeling met een financiële administratie.

De NVWA legt haar resultaten en bevindingen van de post mortem keuring ook vast in het Wild Registratie Systeem. Voor informatie over voedselveiligheidsvoorschriften kunt u terecht op de website van de NVWA. 

Indien u als poelier, horecagelegenheid of wildverzamelplaats gebruik wilt maken van de mogelijkheden van het Wild Registratie Systeem WRS, dan kunt u dit kenbaar maken via de contactpagina op deze website. Wij nemen dan contact met u op.