X

 

Posities (7858) tonen op kaart vanuit het Fauna Registratie Systeem

Demo tonen van afschot en dood gevonden dieren met behulp van GeoReg door NatuurNetwerk.


 

 

Gebied (area) tekenen / wijzigen op kaart (faunaschade en  Faunafonds)
Demo tonen van een geo positie met behulp van GeoReg door NatuurNetwerk.


 

 

NatuurNetwerk GeoReg Demo Kaartlagen

Demo van het tonen van kaartlagen en meten van afstanden met behulp van GeoReg door NatuurNetwerk.