X

NIEUWS

 

08 September 2017

WBE Module in FRS, handig voor uw WBE verenigingszaken en administratie

Na een uitgebreide inventarisatie van vraag en mogelijkheden is een werkgroep aan de slag gegaan. In deze werkgroep waren een vijftal WBE’s vertegenwoordigd zodat een WBE module is samengesteld die aansluit op de specifieke wensen en behoeften van een WBE. Naast de werkgroep is ook een klankbordgroep van FRS gebruikers actief betrokken.
Het resultaat is een in het Fauna Registratie Systeem geїntegreerde functionele WBE module waarmee een WBE haar relatiebeheer uitgebreid kan bijhouden, eenvoudig en snel kan factureren, haar financiële administratie kan voeren en haar communicatie acties digitaal eenvoudig kan realiseren.


Wat kunt u met de WBE module

Relatiebeheer
Vastleggen van relaties tussen personen en de WBE
• Vanuit FRS worden actieve leden automatisch in uw relatiebeheer opgenomen,
• Externe relaties van buiten de WBE kunnen individueel worden toegevoegd,
• Bestaande bestanden met persoonsgegevens kunt u importeren waarmee dubbel werk is voorkomen,
• Eenmaal toegevoegd vindt u beide groepen relaties in één gezamenlijk overzicht,
• U kunt (werk) groepen of commissies samenstellen of een bepaalde soort relaties in één groep samenvoegen.
Boekhouding
Inboeken van facturen en betalingen leiden tot duidelijke financiële overzichten
• Invoeren van ontvangen facturen, betalingen en geavanceerde boekingen,
• Aanmaken en verzamelen van te versturen facturen aan individuele relaties,
• Aanmaken en verzamelen van éénmalige of periodieke facturatie aan groepen en deze facturen meteen vanuit het systeem per email versturen,
• Diverse overzichten geven een duidelijk beeld van de actuele financiële stand van zaken, maar ook van in het verleden behaalde resultaten.
Communicatie
Doen van communicatieacties aan één of meerdere relaties binnen de WBE
• Nieuwe berichten versturen aan groepen of aan individuele personen,
• WBE nieuwsbrieven verzenden,
• Raadplegen van het overzicht waaruit u reeds verzonden berichten kunt terugzien.
Configuratie
Inrichten van de WBE module naar eigen wens, afhankelijk van de wensen en behoefte van uw WBE
• Instellen van zaken die Relatiebeheer betreffen,
• Instellen van boekhoudkundige zaken,
• Instellen van WBE gegevens, huisstijl en briefhoofden.