X

TRS

TOEZICHT / HANDHAVING / TRS

 

TRS

Veel overheidsinstanties zoals provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen hebben als bevoegd gezag toezichthouders in dienst. In sommige gevallen is een dergelijke toezichthouder ook buitengewoon opsporingsambtenaar (boa).  Hoe kun je deze rollen met bijbehorende verantwoordelijkheid goed gescheiden houden, ook als het gaat om het vastleggen van informatie?
Door nieuwe en gewijzigde wetgeving is het de afgelopen jaren niet eenvoudiger geworden. Strafrecht en Bestuursrecht schuiven steeds meer in elkaar. Een voorbeeld is de bestuurlijke Strafbeschikking Milieu en keur. Het gaat hier om een strafrechtelijke afdoening, maar deze wordt opgelegd door een bevoegd gezag, bijvoorbeeld een regionale uitvoeringsdienst.
Een ander voorbeeld is de Drank- en Horecawet. Een bestuurlijke controle als toezichthouder vindt plaats op basis van een vergunning die het bevoegd gezag heeft afgegeven. Indien bij een controle een afwijking wordt geconstateerd, dan kan deze door het bevoegd gezag bestuurlijk worden afgedaan door het geven van een waarschuwing of het opleggen van een boete. Er kan ook worden gekozen om de afwijking starfrechtelijk af te wikkelen. In dat geval schakelt de toezichthouder over naar zijn of haar rol als boa en wordt het strafrechtdossier in het BOA Registratie Systeem vastgelegd. Het is voor de betreffende medewerker dan ook van groot belang dat hij of zij weet vanuit welke rol en met welke verantwoordelijkheid wordt opgetreden. Dit geldt voor het gebruik van bevoegdheden, maar ook voor het vastleggen van informatie. Om de toezichthouder en boa daarin optimaal te ondersteunen is door ons, naast het BOA Registratie Systeem, het Toezicht Registratie Systeem (TRS) ontwikkelt.

 

 
TOEZICHT REGISTRATIE SYSTEEM

De registraties in het BOA Registratie Systeem zijn gericht op zogenaamde heterdaadconstateringen. Er is dan sprake van een aanleiding of vermoeden van een strafbaar feit. Tijdens of na een overtreding wordt dit vastgelegd in het systeem.
In het Toezicht Registratie Systeem is het uitgangspunt een blanco situatie die gekoppeld is aan een object. Met andere woorden er wordt van te voren bepaald waar een controle plaats gaat vinden en alle bevindingen worden vastgelegd aan dit vooraf bepaalde object. Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook gebieden of evenementen. Alle informatie is dus per object beschikbaar. Worden er afwijkingen geconstateerd dan is het mogelijk om deze bestuursrechtelijk te verwerken in het Toezicht Registratie Systeem. 

Het systeem biedt ook ruimte aan fiscale handhaving. Gemeenten kiezen er regelmatig voor om (een deel) van de handhaving af te doen met een fiscale naheffing die volledig ten goede komt van de betreffende gemeente. Met het Toezicht Registratie Systeem is het mogelijk om met een mobiel apparaat de fiscale bonnen aan te maken en deze met een zipbestand aan te leveren aan verschillende incassoprogramma’s. Het systeem biedt grote voordelen en levert toegevoegde waarde voor de beëdigd medewerker, de verantwoordelijke werkgever als Bevoegd Gezag wettelijke taken en verantwoordelijkheden op juiste wijze zijn gescheiden en per rol en verantwoordelijkheid beschikbaar zijn. De toezichthouder legt zijn werkzaamheden vast, de verantwoordelijke werkgever beschikt over actuele management rapportages en grafieken.

Het Toezicht Registratie Systeem is ontwikkeld en gebouwd vanuit het praktisch werkveld van de toezichthouder en volgt de bestuursrechtelijk procedurele werkwijze, waarbij foutieve invoer is geminimaliseerd en gebruikers stap voor stap door het systeem worden geholpen bij het vastleggen van bevindingen. Om onze gebruikers en klanten optimaal van dienst te zijn verzorgt NatuurNetwerk opleidingen en trainingen voor toezichthouders en werkgevers van toezichthouders, waarin naast kennis van het systeem ook actuele zaken en praktijkcases aan bod komen.

Het systeem staat ten dienste van de toezichthouder zelf en de werkgever als bevoegd gezag. In het systeem kunnen op veilige en betrouwbare wijze gegevens worden geregistreerd, waarbij het Toezicht Registratie Systeem functioneert als bewerker voor de het bevoegd gezag. Het systeem voorziet in de mogelijkheid om binnen de toezichthoudende bevoegdheden van de toezichthouder gegevens te delen met collega’s binnen het bevoegde gezag.

 

De ontwikkelingen rond bestuurs- en strafrecht zullen in de toekomst verder doorgaan en worden op de voet gevolgd door de specialisten van NatuurNetwerk. Indien het bevoegde gezag ook gebruik maakt van het BOA Registratie Systeem en de toezichthouder ook boa is, is het mogelijk om tijdens het toezicht verzamelde informatie in het Toezicht Registratie Systeem eenvoudig mee te nemen naar het BOA Registratie Systeem voor strafrechtelijke afdoening. Met het Toezicht Registratie Systeem bieden we de mogelijkheid om het vastleggen van bestuurs- en strafrechtelijke informatie op juiste wijze overzichtelijk gescheiden te houden.

Een bevoegd gezag kan bij NatuurNetwerk een licentie voor het gebruik van het Toezicht Registratie Systeem afnemen.

 

Mocht u vragen of behoefte aan meer informatie hebben dan kunt u dit kenbaar maken via de contactpagina van deze website. Eén van onze consultants neemt dan contact met u op om u te woord te staan of, indien u wenst, het maken van een vrijblijvend oriënterend informatiegesprek. 

 

TRS OPLEIDINGEN

NatuurNetwerk verzorgt diverse opleidingen en trainingen voor het gebruik van het Toezicht Registratie Systeem en eenvoudige implementatie van het systeem voor bevoegd gezag en toezichthouders. 

 

TRS MOBIEL

Het Toezicht Registratie Systeem is ook te gebruiken op mobiele apparaten als smartphones en tablets. 

 

TRS INFO

Op deze website is aanvullende informatie over het Toezicht Registratie Systeem beschikbaar. 

 

TRS REFERENTIES

Veel toezichthouders en organisaties vertrouwen dagelijks op het Toezicht Registratie Systeem en onze diensten.