X

NIEUWS

 

01 July 2020

BRS Verstrekkingenwijzer Wpg voor boa's en BRS naslagwerk verstrekkingen beschikbaar

Het delen van informatie is voor de boa ter uitvoering van zijn taak van essentieel belang. Zowel de Wpg als het Bpgboa beschrijven op welke wijze en met welke instanties boa’s informatie kunnen en/of moeten delen. De BRS Verstrekkingenwijzer Wpg voor boa's en het Naslagwerk Verstrekken door boa’s op grond van de wet politiegegevens’ zijn bedoeld om hier meer duidelijkheid in te geven. 

Beide documenten zijn op initiatief van het BRS, in samenwerking met diverse deskundigen, ontwikkeld en te downloaden via onderstaande links. 

BRS Verstrekkingenwijzer Wpg voor boa's

BRS Naslagwerk Verstrekken door boa's op grond van de wet politiegegevens