X

 

BRS

Met het BOA Registratie Systeem (BRS) voorziet NatuurNetwerk sinds 2005 in een eenvoudig werkbaar informatiesysteem voor buitengewoon opsporingsambtenaren. Een systeem als bewerker voor de beëdigd boa voor de registratie van alle handhavingshandelingen, waarnemingen, waarschuwingen en maatregelen gekoppeld aan een geografisch informatie systeem. Het systeem biedt grote voordelen en levert toegevoegde waarde voor de beëdigd medewerker, de verantwoordelijk werkgever en Justitie waarbij de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op juiste wijze zijn gescheiden en per rol en verantwoordelijkheid beschikbaar zijn. De boa legt zijn werkzaamheden vast, de werkgever beschikt over actuele management rapportages, Justitie beschikt over de bevindingen ter verdere strafrechtelijke beoordeling en afhandeling en de politie kan eenvoudig beschikken over de voor haar relevante gegevens vanuit de boa werkgevers. 

Het BOA Registratie Systeem is ontwikkeld en gebouwd vanuit het praktisch werkveld van de boa en volgt de wettelijk procedurele werkwijze, waarbij foutieve invoer is geminimaliseerd en gebruikers stap voor stap door het systeem worden geholpen bij het vastleggen van bevindingen. Om onze gebruikers en klanten optimaal van dienst te zijn verzorgt NatuurNetwerk opleidingen en trainingen voor boa.s en werkgevers van boa’s, waarin naast kennis van het systeem ook actuele zaken en praktijkcases aan bod komen.

Sinds de start van het BOA Registratie Systeem in 2005 heeft het systeem grote ontwikkelingen doorgemaakt. Niet alleen zijn de mogelijkheden in de loop der tijd op veel vlakken uitgebreid, ook het aantal gebruikers is fors toegenomen. Daarmee is het BOA Registratie Systeem een belangrijk registratiesysteem geworden, waar alle buitengewoon opsporingsambtenaren in Nederland mee kunnen werken. Het systeem staat ten dienste van de boa zelf, de werkgever, Justitie en overige opsporingsdiensten. In het systeem kunnen op veilige en betrouwbare wijze gegevens worden geregistreerd. Daarnaast maakt het systeem mogelijk dat binnen de wettelijke opsporingsbevoegdheden van de boa gegevens worden uitgewisseld tussen boa’s.

Boa werkgevers en organisaties kunnen bij NatuurNetwerk een licentie voor het gebruik van BOA Registratie Systeem afnemen.

 

 

BORGING GEGEVENS EN ONTWIKKELING SYSTEEM

Dagelijks werken onze specialisten samen met de verantwoordelijk regiegroep en drie technische gebruikers werkgroepen van het BOA Registratie Systeem aan verdere optimalisering van het systeem zodat deze naadloos aan blijft sluiten bij actuele regelgeving en wettelijke vereisten voor het gebruik van persoonsgegevens en strafbare feiten. De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerkingen in het BOA Registratie Systeem is belegd bij de boa’s en de boa werkgevers waarbij NatuurNetwerk garant staat voor uiterst zorgvuldige verwerking van de gegevens in het systeem. Om dit goed te borgen is invulling gegeven aan een structuur en opzet die voor iedereen duidelijk, overzichtelijk en werkbaar is en is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Licentiehouders zijn ingedeeld in technische gebruikersgroepen, die voorstellen kunnen doen voor wijzigingen in het BOA Registratie Systeem. Afgevaardigden namens deze gebruikersgroepen hebben zitting in de Regiegroep onder aansturing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Daartoe bevoegde medewerkers van NatuurNetwerk waken over de toegang in het systeem en zorgen er voor dat invoer en gegevensverstrekking in het systeem altijd voldoen aan de wettelijke voorwaarden en vereisten. Daarnaast geven zij invulling aan de helpdesk.

Mocht u vragen of behoefte aan meer informatie hebben dan kunt u dit kenbaar maken via de contactpagina van deze website. Eén van onze consultants neemt dan contact met u op om u te woord te staan of, indien u wenst, het maken van een vrijblijvend oriënterend informatiegesprek. 


BRS OPLEIDINGEN

NatuurNetwerk verzorgt diverse opleidingen en trainingen voor het gebruik van het BOA Registratie Systeem en eenvoudige implementatie van het systeem voor werkgevers en boa’s. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees meer...

BRS MOBIEL

Het BOA Registratie Systeem is ook te gebruiken op mobiele apparaten als smartphones en tablets. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees meer...

 
BRS INFO

Op deze website is aanvullende informatie over het BOA Registratie Systeem beschikbaar. U kunt deze hier bekijken. Lees meer...

BRS REFERENTIES

Veel boa’s en organisaties vertrouwen dagelijks op het BOA Registratie Systeem en onze diensten. Benieuwd naar deze organisaties? Lees meer...