X

TOEZICHT / HANDHAVING

 

REGISTRATIE SYSTEMEN VOOR EN DOOR TOEZICHTHOUDERS, BOA'S EN HAAR WERKGEVERS

Veel overheidsinstanties zoals provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen hebben als bevoegd gezag toezichthouders in dienst. In sommige gevallen is een dergelijke toezichthouder ook buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn be√ędigd functionarissen met opsporingsbevoegdheid wat inhoudt dat zij bepaalde strafbare feiten mogen opsporen in dienst van een werkgever zoals provincies, gemeenten, waterschappen, terrein-beherende organisaties en worden door deze organisaties ingezet om de veiligheid te handhaven. Boa’s zijn geen politieagent maar kunnen wel als boa in dienst zijn bij de politie.

De politie heeft algemene opsporingsbevoegdheid en mag nagenoeg alle strafbare feiten opsporen. De strafbare feiten die een boa mag opsporen, staan vermeld in de domeinenlijst en in zijn of haar takenpakket. Zo kennen we bijvoorbeeld boswachters, jachtopzichters, milieu-inspecteurs, leerplichtambtenaren en parkeercontroleurs. Een boa heeft bijzondere bevoegdheden en kan een verdachte aanhouden en mag boetes uitschrijven.

Screeningsautoriteit Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie verstrekt de akte van opsporingsbevoegdheid. Met deze akte kunnen boa’s aantonen dat ze betrouwbaar en bekwaam zijn en als boa mogen werken. De akte van opsporingsbevoegdheid moet door de werkgever van de boa worden aangevraagd.

De Politie legt al haar werkzaamheden en bevindingen vast in haar eigen systemen waarin boa’s in dienst van werkgevers niet zijnde de politie zelf geen toegang hebben. Boa werkzaamheden, vooral de opsporingstaken, zijn voor een buitenstaander en soms zelfs voor de werkgever van de boa vaak onduidelijk. 

Lees meer...