X

PRODUCTINFORMATIE

 

PRODUCTINFORMATIE

Bij NatuurNetwerk hanteren we drie productcategorieёn; Toezicht/handhaving, Natuur Registratie en overige producten.

Via onderstaande buttons kunt u de drie categorieën bekijken. Toezicht/handhaving ziet op onze mogelijkheden voor toezichthouders of handhaving voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en haar werkgevers. Natuur Registratie betreft onze registratiesystemen voor de keten natuur- en faunabeheer, faunaschade en voedselveiligheid. Via de button 'overige producten' kunt u onze overige mogelijkheden en diensten bekijken.